Produktutvecklingsprocessen

Kursplanen i teknik anger att elever ska få möjlighet att utveckla förmågor för kreativitet och entreprenörskap, de ska få insikter i yrken och arbetsmetoder inom produktutveckling.  R(e)flect relaterar hela tiden på ett eller annat sätt till tekniska produkter för visualisering av energianvändning och i detta avsnitt visas hur ett visualiseringsverktyg tagits fram. Som ett exempel visas filmer om Watt-Lite Twist - en innovation, och hur en grupp personer skapat den. Eleverna får genom att se verkliga exempel på film och själva genomföra ett uppdrag, möjlighet att lära känna den kreativa processen och personer som arbetar som uppfinnare och innovatörer samt olika ingenjörer. Att man kan ha design, konstruktion och produktutveckling som arbetsuppgifter inom ett yrke.

 

Syftet med att eleverna arbetar med produktutvecklingsprocessen är att skapa intresse hos eleverna för att uppfinna, designa och utveckla produkter. De får med rollkort läsa in sig på olika yrken, de får bilda projektgrupper som via brev får specifika uppdrag vilka genomförs enligt en process beskriven på processkort med specifika begrepp förklarade i ordlistan. Genom att de får arbeta praktiskt med processen, se andra som kan fungera som förebilder och att diskussioner om yrkesroller förs kan identitetsskapandet inom teknik och naturvetenskap påverkas. Eleverna ges även möjlighet att visa upp sina produkter, förklara dem och argumentera för deras förträfflighet. För olika presentationsvarianter finns mallar. Eleverna ges även möjlighet att genom sitt rollspel visa att de har insikter i projektets process samt olika aktörers uppgifter.

 

 

Läraren "såhär gör man"

Hur man förklarar relationen mellan (e)lVis och Watt Light Twist:

En viktig del i föreläsningen är att visa att designprocessen kan användas för olika produkter.

Förslagsviskan detta förklaras i följande ordning:

 

1.) Förklara att det finns en annan produkt som (e)lVis. Studenterna skall ha haft en introduktion

till (e)lVis verktyget.

 

2.) Visa klippet ”En film om Watt lite Twist, elmätaren med en twist!”. Studenterna borde se

att det finns likheter mellan (e)lVis och Watt Light Twist när det gäller visualisering.

 

3.) Starta en diskussion med eleverna angående skillnader och likheter i båda produkter.

 

4.) Introducera produktutvecklingsprocessen genom att använda processkartan (stor process

karta). Diskutera de olika delar av processen.

 

5.) Diskutera rollerna i produktutvecklingsprocessen.

 

6.) Efter att eleverna har gått genom utvecklingsprocessen och designat deras egna produkter,

använd exemplet på affischen (poster exampel) för att visa hur det är möjligt att introducera en ny produkt på ett spännande sätt.

 

7.) Skriv ut mallarna till affischen (poster template) och låt eleverna skapa sina egna affischer.

På botten av sidan finns det kryssrutor för att guida dem över det som måste inkluderas i affischen.

 

Projektet r(e)flect är finanserat av Naturskyddsföreningen