Det reflekterande läromedlet om energi,

beteende och produktutveckling

Detta läromedel har tagits fram i ett projekt med finansiering från Naturskyddsföreningen och den så kallade Energieffektiviseringsfonden.

 

Syftet med projektet var att skapa ett lättanvänt och engagerande läromedel att använda på teknik- och fysiklektionerna i årskurs 4-9 i den svenska skolan. Det består dels av en hemsida (den som du tittar på just nu!) med en lärarguide som förklarar och ger tips om hur läromedlet kan användas, förslag på övningar och aktiviteter att jobba med på lektionerna samt WattVett-utmaningen. Som ett tillägg till denna hemsida finns även en fysisk del av läromedlet, en låda som bland mycket annat innehåller (e)lVis, den smarta elmätaren; ett visualiseringsverktyg som synliggör elanvändning och begreppet kWh. Denna låda går att låna utan kostnad hos KomTek – den kommunala teknikskolan.

 

 

Vi som har tagit fram r(e)flect är:

 

Forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT med projektledare Therese Balksjö. De arbetar tvärvetenskapligt kring IT, design och beteende och de arbetar med så kallad användarmedverkan i utveckling och forskning. Ett av deras forskningsområden handlar om ”energibeteende” där de bland annat forskar kring hur man genom visualisering av energianvändning kan skapa en medvetenhet och trigga en beteendeförändring vad gäller energianvändningen. (läs mer på hemsidan: https://www.tii.se/groups/energydesign)

 

Susanne Engström, (Mälardalens Högskola/Uppsala Universitet/Kungliga Tekniska Högskolan) är universitetslektor inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik och doktor i NT-didaktik och Hennes anställning innebär utöver forskningen att bland annat att utbilda lärarstudenter inom naturvetenskap, teknik och NT-didaktik. Dessutom arbetar hon inom ett EU-projekt (S-Team) med framarbetande av ett lärarfortbildningskoncept i vilket det även ingår att utvärdera metoder och verktyg inom NTA.

 

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som idag finns på mer än 20 orter i Sverige. De samarbetar med både skola och näringsliv samt anordnar kurser för både skolelever och lärare. Grundtanken bakom KomTeks arbetssätt är att fler ska få möjlighet att upptäcka och utforska teknikens värld, helst med en jämn könsfördelning. KomTek agerar distributörer av r(e)flect till skolor och elever. Genom KomTeks kompetens och deras spridning över Sverige, säkerställs att läromedlet r(e)flect kan fortsätta att tillhandahållas skolor runt om i landet.

 

 

Projektet r(e)flect är finanserat av Naturskyddsföreningen