Välkommen till hemsidan r(e)flect!

 

(e)flect är ett läromedel har tagits fram i ett projekt med finansiering från Naturskyddsföreningen, Bra Miljöval.

 

Syftet med projektet var att skapa ett lättanvänt och engagerande läromedel att använda på teknik- och fysiklektionerna i årskurs 4-9 i den svenska skolan. Det består dels av en hemsida (den som du tittar på just nu!) med en lärarguide som förklarar och ger tips om hur läromedlet kan användas, förslag på övningar och aktiviteter att jobba med på lektionerna samt WattVett-utmaningen. Som ett tillägg till denna hemsida finns även en fysisk del av läromedlet, en låda som bland mycket annat innehåller (e)lVis, den smarta elmätaren; ett visualiseringsverktyg som synliggör elanvändning och begreppet kWh. Denna låda går att låna utan kostnad hos KomTek – den kommunala teknikskolan.

 

Genom r(e)flect får eleverna ökad förståelse och verktyg för att reflektera och argumentera inom området energi och hållbar utveckling. Läromedlet kan både användas i sin helhet och som utvalda delar och riktar sig till årskurs 4-9. Eftersom de olika aktiviteterna direkt relaterar till läroplanen för fysik och teknik kan r(e)flect användas som komplement till den vanliga undervisningen.

 

r(e)flect står på tre ben: elvisualiseringsverktyget (e)lVis, Produktutvecklingsprocessen samt WattV(e)tt-utmaningen. Välkommen att läsa mer och arbeta med de olika delarna under Läromedlet och den röda tråden!

Läromedlet

Produktutvecklings-processen

Produktutvecklingsprocessen ger elever möjlighet att prova på att tillsammans generera idéer, utveckla prototyper och presentera sitt resultat. De får genom gruppövningar aktivt arbeta med verkliga uppdrag. Inledningsvis möter eleverna ett verkligt exempel på produktutvecklingsprocessen och dess olika yrkesroller.

Läs mer

(e)lVis

Verktyget som visualiserar elanvändning möjliggör en förståelse för vad en kilowattimme kan innebära. Begreppen energi och effekt behandlas och eleverna får både fundera över verktyget som tekniskt system och på olika sätt använda verktygets olika begrepp.

Läs mer

WattVett-

utmaningen

WattVett-utmaningen fungerar som en tävling där eleverna ska försöka minska sin egen energianvändning. Genom uppföljning av sina egna energivanor får eleverna möjlighet att reflektera över sitt beteende men får även kunskaper att uppskatta energibesparingar i hela samhället.

Läs mer

Den röda tråden

I den röda tråden kan ni i olika avsnitt ta del av aktiviteter och se hur man kan använda läromedlet i relation till läroplanen.

0.

 

1.0

 

2.0

 

3.0

 

4.0

 

5.0

 

6.0

Resurser att skriva ut

Här finns resurser att skriva ut inom respektive avsnitt

Länkar

Här finns länkar att fördjupa sig i inom respektive avsnitt

Om oss

Projektet r(e)flect är finanserat av Naturskyddsföreningen