För studenter

Läraren "såhär gör man"

LADDA NER RESURSER:

Instruktioner för installation

 

Detta avsnitt beskriver aktiviteter som syftar till att skapa intresse för att ta reda på hur olika tekniska komponenter och system fungerar. Här fokuseras på ett specifik visualiseringsverktyg för att åskådliggöra el-användning, (e)lVis funktion och vilka olika tekniska komponenter den består av. Alltså möjliggörs en beskrivning av både hur en specifik produkt fungerar och vad det är som möjliggör funktionen. Eleverna får lära känna (e)lVis genom att se en film om hur den används och en film om hur den fungerar. Dessutom testas (e)lVis i klassrummet samtidigt som olika begrepp diskuteras. Begreppen finns förklarade i en ordlista och att spela begreppsmemory kan innebära ett roligt sätt att samtala med begreppen relaterade till (e)lVis. Eleven får dessutom skriva och ställa frågor till läraren för att föreslå hur man kan använda (e)lVis, motivera sina förslag och diskutera sina förslag i klassrummet. När (e)lVis testas i klassrummet kommer sannolikt funderingar kring olika betydelser av energi och effekt upp. Det kan vara lämpligt att via länkar till främst Energimyndighetens hemsida tillsammans i klassrummet diskutera vad energi och effekt kan innebära. Begreppen finns också förklarade i ordlistan.

LADDA NER RESURSER:

Användarmanual för (e)lVis

Instruktioner för installation

Här följer en steg-för-steg instruktion för att sätta ihop (e)lVis electricity visualiserings verktyget. Du

kan också skriva ut instruktionerna samt titta på bilderna.

 

1.) Koppla in HDMI-kabeln i (e)lVis-lådan.

 

2.) Anslut den andra änden av HDMI-kabeln till projektorn. Använd adaptern om din projektor saknar HDMI-ingång

 

3.) Koppla in vridknoppen  i en av (e)lVis två USB-portar. Båda kan användas.

 

4.) Sätt sensorpluggarna i vägguttag eller grenuttag. Pluggarna slår på sig själva automatiskt. När de är påslagna lyser LED-ringen på pluggen. Om detta inte skulle ske, tryck på den vita knappen på sidan av pluggen för att starta den manuellt.

 

5.) Anslut strömkabeln till (e)lVis

 

6.) Anslut den andra änden av strömkabeln till USB-porten på stickkontakten (strömadaptern) MEN SÄTT ÄNNU INTE KONTAKTEN I VÄGGEN!

 

7.) Slå på projektorn.

 

8.) Ställ in projektorn på den HDMI-källa som används i steg 2.

 

9.) Sätt slutligen väggkontakten i ett eluttag. Detta är det sista steget och måste göras efter allt annat.

 

 

 

 

Användarmanual för (e)lVis

 

1.) Detta är startbilden som visas när (e)lVis startar.

 

2.) Därefter kommer en bild som anger att programmet laddar.

 

3.) Om skärmen blir svart efter detta arbetar programmet fortfarande. Den svarta skärmen kan ta allt från 30 sekunder till 2-3 minuter. Om det tar längre tid kan du starta om programmet genom att dra ut strömkabeln och sedan sätta den i vägguttaget igen.

 

4.) När programmet har laddat klart visas en cirkel med uppmaning av vrida på vridknoppen.

Genom att vrida på knoppen ställer du in elmätningen. (e)lVis kan mäta från 1 Wh till 1 kWh. När du har nått önskat antal Wh, tryck på knoppen för att starta mätningen.

 

5.) När cirkeln är fylld är den redo att visa cirkeldiagrammet. Om apparater är kopplade till en eller flera sensorer kommer mätningen att starta direkt. Mätningen påbörjas först när el

passerar till en apparat genom en sensor.

 

6.) Varje sensor som det passerar el igenom kommer att dyka upp i diagrammet. Färgerna i diagrammet motsvarar de färgade LED-ringarna runt sensorerna. Ta inte ut sensorerna från vägg- eller grenuttagen under pågående mätning! Däremot kan du ta ut eller byta apparat under mätningens gång.

 

7.) För varje sensor som det passerar el igenom kommer även enskilda elanvändningsdata att visas i nedre högra hörnet. Varje färg motsvarar den färgade LED-ringen runt sensorn och färgen i cirkeldiagrammet.

 

8.) För att starta om mätningen eller påbörja en ny håller du inne knoppen. För att inte starta om av misstag måste knoppen tryckas in i 3 sekunder. Om du vill avbryta omstarten släpper du knoppen före den tredje sekunden.

 

9.) När mätningen är klar kommer cirkeldiagrammet att fyllas upp och ange hur lång tid det tog att använda den mängd el som ställdes in i punkt 4.

 

 

Projektet r(e)flect är finanserat av Naturskyddsföreningen