Den röda tråden

I den röda tråden kan ni i olika avsnitt ta del av aktiviteter och se hur man kan använda läromedlet i relation till läroplanen.

Länkar

Här finns resurser att skriva ut inom respektive avsnitt

Här finns länkar att fördjupa sig i inom respektive avsnitt

Projektet r(e)flect är finanserat av Naturskyddsföreningen